top of page
záštity projektu laskavě poskytly
rektorka Univerzity Karlovy paní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.
a starostka Prahy 1 paní Mgr. Terezie Radoměřská
Praha1_Zakladni-logo_CMYK.jpeg
Logo UK.png

Archiv PSP: Dvě z pouhých 5 fotografií ze 17.11.1989 obsažených ve fondu Vyšetřovací komise FS k objasnění událostí 17. listopadu 1989. Vlevo je poručík StB Ludvík Zifčák. Na druhém snímku zřejmě mluví do vysílačky.

Jsme dvě nevládní neziskové organizace, Platforma evropské paměti a svědomí a Pražský akademický klub 48. Náš projekt "Blaničtí rytíři" si klade za cíl identifikovat tehdejší účastníky studentské demonstrace, kteří se 17. listopadu 1989 ocitli v Praze na Národní třídě v obklíčení mezi Mikulandskou ulicí a Perštýnem a byli brutálně zbiti represivními složkami komunistického režimu, svolat jejich pietní shromáždění na Národní třídu k 35. výročí masakru dne 17.11.2024 a sesbírat jejich vzpomínky.

 

Jednalo se o cca 4000 osob, z velké části studenty pražských vysokých škol ve věku kolem 20 let. Kráčeli v čele mnohatisícového průvodu za svobodu a demokracii, které bylo v 19.30 hod zastaveno před křižovatkou Na Perštýně. Zůstali na místě a neodešli, i když to do 20.30 hod ještě bylo možné. Poté byli nemilosrdně zmláceni. Svým statečným vystoupením za nejvyšší hodnoty spustili pád totalitní diktatury v tehdejším Československu. Byli tak vlastně bájnými “Blanickými rytíři”.

 

Podle Nezávislé vyšetřovací komise zdravotníků Občanského fóra bylo při zásahu na Národní třídě zraněno minimálně 568 osob, mezi nimi 46 nezletilých. Podle našich odhadů jich bylo násobně více. Mnoho zraněných k lékaři ze strachu nešlo. Mnozí si odnesli doživotní následky. Nikdo je za 35 let od pádu totality nesvolal a neocenil jejich roli v našich dějinách. Tento projekt to chce napravit.

Sesbírání orální historie "Blanických rytířů" a její analýza zároveň pomůžou vyjasnit dodnes nezodpovězenou otázku, zda byl studentský průvod 17.11.1989 zmanipulován bezpečnostními složkami a zda byl masakr plánován. Projekt mj. obdržel do vínku soubor kvalitních dosud nezveřejněných fotografií z průběhu demonstrace 17.11.1989. Vzpomínky "Blanických rytířů" budou publikovány ve formě internetového vzdělávacího projektu a tištěné publikace, kterou vydá Ústav pro studium totalitních režimů. 
 

Podpořte projekt Blaničtí rytíři

Staňte se partnery tohoto projektu!  Jsme nevládní neziskové organizace a na naši práci musíme fundraisovat. Darované prostředky použijeme výhradně pro svolání a organizaci pietního shromáždění Blanických rytířů a pro sesbírání a vydání jejich vzpomínek. Mockrát Vám děkujeme za podporu!

Frekvence

Jednorázově

Měsíčně

Částka

100,00 Kč

500,00 Kč

1 000,00 Kč

2 000,00 Kč

5 000,00 Kč

Jiné

0/100

Komentář (volitelné)

Děkujeme partnerům:

logo café louvre.jpg
CAK_logo_CMYK.jpg

Blaničtí rytíři

bottom of page